Open VLD Herne


Voorwoord


Elke


Beste Hernenaren,

Doordat Open VLD Herne het initiatief van Kwadrant Plus tenvolle steunt zal het geen afzonderlijke lijst opstellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Oktober 2018.

Wat is Kwadrant plus ?

Kwadrant Plus is een groep van Hernenaren die actief wil nadenken over het reilen en zeilen in
de gemeente Herne en wil een alternatief aanbieden voor het huidige beleid met een eigen programma.
Sommige kiezers voelen zich niet thuis bij het programma van de huidige meerderheid.
Zij kunnen nu bij Kwadrant Plus terecht.
Door de krachten te bundelen hopen we meer kleur te geven aan de lokale politiek.
Een sterke oppositie kan meer inzichten geven aan een gemeente.
Verder willen we ook af van de klassieke politieke partijen.
Onze maatschappij evolueert enorm snel, en we denken dan ook dat het hokjesdenken - bijvoorbeeld de tegenstelling van links en rechts - achterhaald is.

Meer informatie over Kwadrant Plus is terug te vinden op de website :

www.kwadrantplus.be


Elke Malotiaux
Voorzitter Open VLD Herne